خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مالیات با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

     یكی از وظایف مالیات ها، تامین هزینه های جاری دولت دروهله اول وپشتیبانی از طرحهای عمرانی در مراحل بعدی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه براین نكته تاكید دارند كه وجود كسری مداوم بودجه ،یعنی فزونی مخارج بر دریافتی های دولت می تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. كسری بودجه با افزایش تقاضای بازار ونقدینگی درجامعه،زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می آورد،وجود كسری به ویژه در بودجه جاری دولت مشكل ساز است،زیرا در مقابل هزینه های جاری انجام شده كالایی تولید نمی شود تا جوابگوی تقاضای انسانی بوجود آمده باشد اما چنانچه از پشتیبانی منابع مالی دست كم به میزان تامین هزینه های جاری بهره مند باشد، تاحدود زیادی از بروز كسری بودجه جلوگیری كرده است. به همین دلیل مالیاتها در زمینه جلوگیری از كسری بودجه و ایجاد تعادل وتوازن در دخل وخرج دولت نقش اساسی را بر عهده دارند(گورچین قلعه، 1384،40).

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات

2-4-1)مفاهیم مالیات 

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها

 2-4-3)عدالت مالیاتی

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن 

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب

2-4-6)اصول جدید مالیات

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران

2-6)مالیات بر درآمد

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد

 2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور

پیشینه

منابع